Hoe bepaal ik het taalniveau?

Wij volgen de populaire CEFR standaard (Common European Framework of Reference for Languages).

Deze zes referentieniveaus worden algemeen aanvaard als de algemene standaard voor het beoordelen van de taalvaardigheid van een persoon.

Basic User (A1, A2)
A1 (Beginner)
A2 (Elementary)

Independent User (B1 ,B2)
B1 (Intermediate)
B2 (Upper-Intermediate)

Proficient User (C1, C2)
C1 (Advanced)
C2 (Proficiency)

Klik hier voor meer informatie.

How do I determine the language level?

We follow the popular CEFR standard (Common European Framework of Reference for Languages).

These six reference levels are widely accepted as the global standard for grading an individual’s language proficiency.

Basic User (A1, A2)
A1 (Beginner)
A2 (Elementary)

Independent User (B1 ,B2)
B1 (Intermediate)
B2 (Upper-Intermediate)

Proficient User (C1, C2)
C1 (Advanced)
C2 (Proficiency)

Click here for more information.

WhatsApp chat